Algemene Verkoopvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op: 1 februari 2022

Deze Algemene Voorwaarden (hierna de "Algemene Verkoopvoorwaarden") regelen de voorwaarden voor het gebruik van onze website en de wijze waarop wij aan u, onze gewaardeerde klant, de door u bestelde producten zullen leveren.

Lees de Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst of door onze website bladert, aangezien deze belangrijke informatie bevatten. Als u van mening bent dat deze voorwaarden onjuist zijn, neem dan contact met ons op.

SUMMARY

1. VOORWAARDEN EN DEFINITIES

1.1 Door onze website te bezoeken of een bestelling te plaatsen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de hieronder beschreven Algemene Voorwaarden. Indien u niet door deze voorwaarden gebonden wenst te zijn, kan het zijn dat u de website niet kunt gebruiken of betreden.

1.2 Wij vestigen uw bijzondere aandacht op artikel 12 (Prijzen en betalingsvoorwaarden), artikel 14 (Beperking van aansprakelijkheid) en artikel 15 (Schadeloosstelling).

2. WIE ZIJN WIJ?

2.1 Wij zijn My American Shop, een vennootschap geregistreerd in België. Onze maatschappelijke zetel is gevestigd te 10 rue de l'ancienne verrerie, 5150 Floreffe, België.

3. COMMENT NOUS CONTACTER ?

3.1 U kunt contact opnemen met onze vriendelijke klantenservice door ons te schrijven op hello@myamericanshop.com

 

4. UW REGISTRATIE

4.1 U garandeert dat alle persoonlijke gegevens die u verstrekt bij het aanmaken van uw account in alle opzichten waarheidsgetrouw, accuraat, actueel en volledig zijn; en u verplicht zich ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw informatie door uw accountgegevens online bij te werken.


4.2 U stemt ermee in zich niet voor te doen als een andere persoon of entiteit en geen valse naam te gebruiken of een naam die u niet gemachtigd bent te gebruiken.

 

 

5. UW BESTELLING

5.1 Selecteer het land van levering en de gewenste valuta bij het maken van uw betaling voordat u gaat surfen om ervoor te zorgen dat de informatie op uw scherm correct is.

5.2 Om een bestelling op onze website te plaatsen, moet u aan het einde van het bestelproces op de knop "Bestelling bevestigen" klikken. Een reeks instructies zal u door het aankoopproces leiden.

5.3 Alvorens tot betaling over te gaan, heeft u de mogelijkheid om de inhoud van uw bestelling en het land van levering te controleren en u kunt wijzigingen aanbrengen alvorens tot betaling over te gaan.

5.4 U ontvangt een bevestigingse-mail met de producten die u hebt besteld. Deze e-mail vormt geen aanvaarding van uw bestelling. Deze aanvaarding vindt plaats op het moment van verzending van de bestelde producten.

5.5 Indien wij niet in staat zijn uw bestelling uit te voeren, zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en het product niet in rekening brengen. Indien wij het bedrag van de bestelling reeds hebben afgeschreven voordat uw bestelling niet werd aanvaard, zullen wij u terugbetalen. Houd er rekening mee dat het tot 7 (zeven) dagen kan duren voordat de bank het geld heeft overgemaakt. De niet-aanvaarding van de bestelling kan het gevolg zijn van:

(a) het gewenste product niet meer in voorraad is;

(b) uw betaling niet is goedgekeurd;

(c) als gevolg van onverwachte beperkingen van middelen die wij niet konden voorzien;

(d) een fout in de prijs of de omschrijving van het product.

5.6 Wij zullen een nummer aan uw bestelling toekennen. Dit nummer is nuttig voor ons wanneer u contact met ons opneemt over uw bestelling.

5.7 Het contract wordt in het Frans gesloten.

6. UW BESTELLING WIJZIGEN

6.1 Als de bestelde Producten ons magazijn al hebben verlaten om aan u te worden geleverd, kunnen wij geen Producten aan uw bestelling toevoegen of uit uw bestelling verwijderen. Indien u meer producten wenst toe te voegen, zal het nodig zijn een nieuwe bestelling te plaatsen.

6.2 Als u de gegevens van het afleveradres van uw bestelling wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Houd alstublieft het ordernummer en de datum bij de hand.

 

7. ONZE PRODUCTEN

7.1 Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding en beschikbaarheid van de producten, die kan variëren naargelang het land van levering.

7.2 Elk gekocht product is zoals beschreven. Wij zullen alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de details, beschrijvingen en prijzen van producten die op de website worden weergegeven, correct zijn. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid van de Website.

7.3 De productafbeeldingen op onze website dienen uitsluitend ter illustratie. Uw product en de verpakking ervan kunnen enigszins afwijken van de promotiebeelden op de Website, met name als gevolg van uw terminal en de kleurweergave ervan.

7.4 Als u vragen of klachten hebt over een van de Producten, kunt u contact opnemen met onze klantenservice op hello@myamericanshop.com.

 

8. LEVERING

8.1 De lijst van landen waarvoor levering mogelijk is, wordt getoond op het moment dat u uw bestelling plaatst. Levertijden kunnen variëren afhankelijk van de bestemming en zullen aan u worden bevestigd zodra het product is verzonden.

8.2 Het is uw verantwoordelijkheid om ons te voorzien van volledige en nauwkeurige leveringsinformatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige verstrekte informatie.

8.3 Als u ervoor kiest gebruik te maken van de gepersonaliseerde diensten van onze bezorgpartners (inclusief, maar niet beperkt tot, het afleveren van uw pakket bij een buur of het op een veilige plaats achterlaten van uw pakket), zijn wij niet verantwoordelijk voor verlies, schade of vertraging bij de bezorging van uw artikelen.

8.4 De leveringskosten worden op onze website aangegeven voordat u uw bestelling afrondt. Controleer deze kosten zorgvuldig, u gaat akkoord met de betaling van deze kosten op het moment van het plaatsen van uw bestelling.

8.5 Wanneer de producten ons magazijn verlaten, sturen wij u een e-mail ter bevestiging van de verzending. Houd er rekening mee dat de producten in afzonderlijke pakketten kunnen aankomen en uw handtekening kunnen vereisen.

9. RECHT VAN HERROEPING EN ANNULERING

9.1 Wanneer u producten online koopt, hebt u een herroepingsrecht dat hieronder wordt beschreven. Als u in de EU en het VK woont, hebt u deze rechten op grond van de EU-consumentenrechtenrichtlijn 83/2011 en de EU-verordeningen inzake consumentencontracten 2013 en artikel L.121-21 van de consumentenwet. Dit herroepings- en annuleringsrecht is niet van toepassing op de aankoop van levensmiddelen.

9.2 U kunt uw overeenkomst naar eigen keuze annuleren binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst door u, of door de persoon die u bij de bezorger heeft aangewezen, van de bestelde producten (of, in geval van een bestelling die uit meerdere pakketten bestaat, na ontvangst van het laatste pakket dat met deze bestelling overeenkomt).U kunt uw overeenkomst desgewenst annuleren, mits u binnen 14 (veertien) dagen van uw recht gebruik maakt.

9.3 Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet u My American Shop; 10 rue de l'ancienne verrerie, 5150 Floreffe, Belgium; hello@myamericanshop.com door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. brief, fax of e-mail) op de hoogte stellen van het feit dat u de overeenkomst wenst te annuleren. U kunt gebruik maken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht:

9.4 Om de termijnen voor de verzending van uw herroeping in acht te nemen, hoeft u het herroepingsformulier slechts binnen de gestelde termijn aan ons toe te zenden.

9.5 Voorbeeld van een herroepingsformulier(Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht, kunt u dit formulier invullen en aan ons terugsturen)

 • To My American Shop; 10 rue de l'ancienne verrerie, 5150 Floreffe, België; hello@myamericanshop.com
 • Ik/wij(*) maak/maken hierbij gebruik van mijn/onze herroepingsrecht voor de bestelling van de volgende producten (*)/levering van de volgende diensten (*)
 • Besteld bij (*) / ontvangen op (*)
 • Naam van de consument(en)
 • Adres van de consument(en)
 • Handtekening van consument(en) (alleen voor papieren formulieren)
 • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 

9.6 Niet-naleving

In het zeldzame geval dat u producten ontvangt die beschadigd, defect of niet zoals beschreven zijn, kunt u de bestelling annuleren en een terugbetaling of vervanging ontvangen binnen 24 (vierentwintig) maanden na ontvangst door u, of de door u aangewezen persoon bij het leveringsbedrijf, van de bestelde producten (of, in het geval van een bestelling met meerdere pakketten, na ontvangst van het laatste pakket voor die bestelling).

Restituties

 • Wij zullen u (op dezelfde wijze als bij de oorspronkelijke betaling) binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen terugbetalen. De terugbetaling zal gebeuren in de valuta die gebruikt werd op het ogenblik van de bestelling.
 • Wij zullen de producten, de verzendkosten en de retourverzendkosten terugbetalen.
 • Gelieve een bewijs van verzending te bewaren om een terugbetaling te bekomen.
Hoe kan ik een doorverwijzing maken?
 • Indien u een product wenst te melden als beschadigd, defect of niet zoals beschreven, gelieve dan contact op te nemen met onze klantendienst op hello@myamericanshop.com

  10. ONZE ONLINE WINKEL

  10.1 Onze winkel wordt gehost door OVH. Deze dienstverlener voorziet ons van ons e-commerce platform waardoor wij producten aan u kunnen verkopen. OVH zal uw orderaanvraag en betaling verwerken. Zie punt 12 hieronder voor nadere informatie over betalingswijzen. Door een bestelling op onze website te plaatsen, stemt u ermee in dat OVH uw bestelling verwerkt.

  10.2 Uw gegevens worden opgeslagen onder de voorwaarden voor gegevensopslag van OVH, in haar database en in haar applicatie. Uw gegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server met een firewall.

   

  11. KORTINGSCODES

  11.1 U kunt slechts één voucher per keer per bestelling gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren waarbij u meer dan één vouchercode aan het winkelmandje toevoegt. Wij staan u toe kortingscodes te gebruiken in strikte overeenstemming met de voorwaarden van uitgifte, die onder andere voorwaarden kunnen bevatten met betrekking tot uw recht om ze te gebruiken en de maximale bestelwaarde.

  12. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

  12.1 De prijs van de Producten (inclusief alle belastingen) wordt vermeld in de e-mail met de bestelbevestiging die u ons zult sturen zodra u uw bestelling online hebt geplaatst. Het is altijd mogelijk, ondanks onze inspanningen, dat de online prijs en BTW van sommige producten niet correct zijn.

  12.2 De prijzen op de website zijn inclusief BTW in euro's of in andere valuta die wij van tijd tot tijd kunnen aanbieden. De prijzen van de Producten die op de Website worden weergegeven, kunnen van tijd tot tijd veranderen.

  12.3 Als u ervoor kiest om te betalen met een betaalkaart waarvan de rekening in een andere valuta luidt dan die van uw bestelling, kunnen extra kosten en wisselkosten van toepassing zijn.

  12.4 Wij accepteren alle betaalmethoden die op onze website staan vermeld.

  12.5 Als u kiest voor een direct betalingssysteem om uw aankoop te doen, dan zal Shopify Inc. uw creditcardgegevens opslaan. Deze informatie wordt gecodeerd in overeenstemming met de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Uw transactiegegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is om uw aankoop te voltooien. Zodra de transactie is voltooid, worden uw gegevens over de aankooptransactie gewist. Alle systemen voor directe betalingen voldoen aan de normen van PCI-DSS, dat wordt beheerd door de PCI Security Standards Council, een samenwerkingsverband van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. De PCI-DSS-vereisten helpen om de veilige verwerking van kredietkaartinformatie door onze winkel en zijn dienstverleners te verzekeren.

  12.6 Volledige betaling is verschuldigd op het moment van bestelling en wordt in rekening gebracht wanneer u op de knop "Bestelling plaatsen en betalen" drukt aan het einde van het bestelproces.

  13. BEPERKINGEN OP PRODUCTEN

  13.1 Er kunnen zich gevallen voordoen waarin wij, als gevolg van (wettelijke of andere) beperkingen of praktijken met betrekking tot een product, niet in staat zijn dit aan u te leveren. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig product dat wij niet aan u kunnen verkopen of leveren vanwege dergelijke beperkingen. Indien een beperking wordt toegepast nadat u uw bestelling op onze website hebt geplaatst, zullen wij alles in het werk stellen om u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is daarvan op de hoogte te brengen.

   

  14. SCHADELOOSSTELLING

  14.1 Als wij ons niet aan de Algemene Voorwaarden houden, zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade die u lijdt en die te voorzien is als gevolg van onze schending van deze Overeenkomst of ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is.

  14.2 Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze niet indien dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; voor schending van uw rechten met betrekking tot de Producten.


  14.3 Onder voorbehoud van artikel 14.2 zijn wij niet aansprakelijk op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief, zonder beperking, nalatigheid), precontract of anderszins (behalve voor frauduleuze of nalatige verkeerde voorstelling van zaken) die niet voortvloeit uit de Algemene Voorwaarden:

  1. a) enig economisch verlies (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten, winst, contracten, zaken of verwachte besparingen); of
  2. (b) verlies van goodwill of reputatie, of
  3. (c) alle bijzondere of gevolgschade geleden of opgelopen door die partij als gevolg van of in verband met de bepalingen van enige aangelegenheid met betrekking tot de Algemene Voorwaarden.

   14.4 Wij leveren de Producten uitsluitend voor huishoudelijk en particulier gebruik. Indien u de Producten gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor winstderving, zakelijk verlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

   14.5 Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de juistheid van de op onze website gepubliceerde informatie te controleren, kunnen wij u geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie geven met betrekking tot de juistheid ervan. De Website wordt aangeboden op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis zonder enige vertegenwoordiging of goedkeuring en wij geven geen enkele garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de Website of enige transactie die kan worden uitgevoerd op of via de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid, nauwkeurigheid, voorwaarden van volledigheid of enige impliciete garanties die voortvloeien uit de gang van zaken of het gebruik of de handel.

   14.6 Wij garanderen niet dat de website en onze online shop gehost door Shopify aan uw eisen zullen voldoen of ononderbroken, tijdig of foutloos zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de website of de server die deze beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of bugs of de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de website vertegenwoordigen.

   14.7. Helaas kan voor geen enkele datatransmissie via het internet volledige veiligheid worden gegarandeerd. Hoewel wij ons best doen om dergelijke informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de informatie die u ons toestuurt niet garanderen. Alle informatie die u aan ons doorgeeft, gebeurt bijgevolg op uw eigen risico. Hoewel wij alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen, kunnen wij niet garanderen dat gegevens of informatie die namens ons door OVH worden verwerkt, veilig zijn.

   14.8 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijzen wij alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Producten af. Dit doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten als consument of aan uw herroepingsrecht.

   14.9 Wij behouden ons het recht voor om de Website geheel of gedeeltelijk op te schorten of in te trekken op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid.

   15. SCHADELOOSSTELLING

   15.1 U stemt ermee in ons, onze gelieerde ondernemingen en onze functionarissen, directeuren, werknemers en leveranciers volledig te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen, onmiddellijk op verzoek, van en tegen alle vorderingen, verliezen, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke juridische kosten, die voortvloeien uit een schending van de Algemene Voorwaarden door u, of enige andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van deze website of van een andere persoon die de website bezoekt met gebruikmaking van uw persoonlijke gegevens.

   16. PERSOONLIJKE GEGEVENS

   16.1 Wij doen er alles aan om uw bestel- en betalingsgegevens veilig te stellen, maar als er geen sprake is van nalatigheid van onze kant, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat wordt geleden als een derde onbevoegd toegang krijgt tot persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt bij het openen van of het bestellen op onze website.

    

   17. INTELLECTUEEL EIGENDOM

   17.1 U erkent en gaat ermee akkoord dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten in alle materialen en inhoud die op onze website beschikbaar zijn te allen tijde ons eigendom blijven.

   17.2 U erkent en stemt ermee in dat het materiaal en de inhoud van de website uitsluitend beschikbaar worden gesteld voor uw persoonlijk gebruik en niet voor commercieel gebruik. Elk ander gebruik van de materialen en de inhoud van de website is strikt verboden. U stemt ermee in dergelijke materialen en inhoud niet te kopiëren, te reproduceren, over te dragen, te publiceren, weer te geven, te distribueren, commercieel te exploiteren of er afgeleide werken van te maken (en derden niet te helpen of te helpen bij het kopiëren, overdragen, publiceren, weergeven, distribueren of er afgeleide werken van te maken).

   18. SITES VAN DERDEN

   18.1 Voor het gemak van onze klanten kan de Website links bevatten naar andere websites of materialen die buiten onze controle vallen. Ter informatie: wij zijn niet verantwoordelijk voor en beoordelen of onderschrijven dergelijke websites of inhoud niet. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor de privacy praktijken of de inhoud van dergelijke websites of voor enige schade, verlies of onrechtmatige daad veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke advertenties, inhoud, producten, materialen of diensten beschikbaar op dergelijke websites of externe bronnen.

   18.2 U mag geen links naar onze website tot stand brengen om enige vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van onze kant te suggereren wanneer een dergelijke vorm niet bestaat. De Website mag niet worden ingebed in een andere site, en u mag geen link plaatsen naar een ander deel van de Website dan de startpagina.

    

    19. OPINIE

   19.1 Als u een bericht indient, verleent u ons een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en sublicentieerbaar recht om dergelijke inhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te verspreiden en weer te geven over de hele wereld in alle media. U verleent ons en onze sublicentiehouders het recht om de naam die u indient in verband met dergelijke inhoud te gebruiken, als wij dat willen.

   19.2 U verklaart en garandeert dat de inhoud en het medium van elke ingediende kennisgeving nauwkeurig is en geen schade zal berokkenen aan een persoon of entiteit (en dat de inhoud of het medium op geen enkele wijze lasterlijk of discriminerend is).

   20. VERTRAGINGEN EN GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE

   20.1 Indien de vertraging of tekortkoming te wijten is aan een oorzaak die buiten onze macht ligt. Indien de levering van de producten wordt vertraagd door een gebeurtenis waarover wij geen controle hebben, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de vertragingen die door deze gebeurtenis zijn veroorzaakt.

   21. NALEVING VAN WETGEVING

   21.1 De Website mag alleen worden gebruikt voor legale doeleinden en op een legale manier. U stemt ermee in alle toepasselijke wetten, statuten en reglementen na te leven in verband met de Website en elke transactie die op of via de Website wordt uitgevoerd.

   22. LEEFTIJDSGRENZEN

   22.1 Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in het land, de staat of de regio waar u woont.

    

   23. BREAKDOWN

   23.1 Indien enige bepaling van deze Overeenkomst onwettig, nietig of om enige andere reden onafdwingbaar wordt verklaard, zal die bepaling geacht worden onafhankelijk te zijn van de andere voorwaarden en zal zij geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden.


   24. 
   DE VOLLEDIGE OVEREENKOMST

   24.1 De Algemene Voorwaarden vormen de volledige basis van elke overeenkomst tussen u en ons.

   25. TOEPASSELIJKE WETTEN EN JURISDICTIES

   25.1 De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld en onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil zal vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing.

    

   26. RECHTEN VAN DERDEN

   26.1 Niemand anders heeft rechten op grond van deze Overeenkomst. Deze overeenkomst is tussen u en ons. Geen enkele derde partij heeft het recht een van de voorwaarden ervan af te dwingen.

   27. WIJZIGING

   27.1 Wij behouden ons het recht voor om de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen zijn niet van toepassing op bestellingen die geplaatst zijn voordat de wijzigingen van kracht worden.

   Gratis levering

   Vanaf €39 in Nederland en Belgïe in afhaalpunt en thuis vanaf 100€

   Klantenservice

   We helpen je van maandag tot vrijdag via e-mail

   1ste Amerikaanse kruidenierswinkel

   Je favoriete Amerikaanse producten staan op My American Shop

   Beveiligde betaling

   Paypal, Visa, Mastercard, American Express, Bancontact en Apple Pay.