Onderneming

Onze website (www.myamericanshop.nl) wordt beheerd door My American Shop.
Contactgegevens:

 • My American Shop BVBA
 • Kapitaal: €1.375.000,00
 • Registratienummer Kruispuntbank van Ondernemingen 0745933661
 • Intracommunautair BTW-nummer: BE0745933661
 • Bedrijfsnaam: My American Shop
 • Maatschappelijke zetel: 10 Avenue Robert Schuman - 1400 Nijvel, België
 • E-mailadres: hello@myamericanshop.com
 • De publicatiedirecteur is de heer Antoine Libois, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van BVBA SPLV Management.

Intellectuele eigendom

 • Alle elementen die de opmaak van de site vormen (foto's, afbeeldingen, logo's, flash-animaties®, gemodelleerde elementen, enz.), evenals de technologische elementen (softwarecreaties, administratieve back-office, aangeboden diensten, enz.) zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn het exclusieve eigendom van hun respectieve auteurs, behalve in de beperkte gevallen van volledige of gedeeltelijke overdracht van rechten aan My American Shop.
 • De inhoud van de site (teksten, beschrijvingen, foto's, enz.) is het exclusieve eigendom van hun auteurs en mag niet worden gereproduceerd of gebruikt zonder hun toestemming. In overeenstemming met de bepalingen van de Auteurswetten in Nederland en Belgïe over de intellectuele eigendom is elke reproductie van het geheel of een deel van de inhoud van de site verboden, ongeacht de vorm (reproductie, vermenging, verspreiding, inline linking, framing, enz.) Directe links naar downloadbare bestanden (in welk formaat dan ook) op onze site zijn ook verboden.

Als u een link naar onze site wilt plaatsen, neem dan contact op met My American Shop voordat u de link naar onze site of de inhoud ervan plaatst.

Status van koppelingen en inhoud

 1. Externe links:
  De op de site aanwezige links (directe links, permalinks, partnerlinks, enz.) leiden de gebruiker naar sites waarvan de inhoud onder de verantwoordelijkheid valt van de uitgevers van deze sites. My American Shop kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites. Aangezien wij bijzonder veel belang hechten aan de rechtmatigheid van de inhoud van de sites waarnaar onze links verwijzen, verzoeken wij u vriendelijk ons op de hoogte te brengen van elke inhoud die u onwettig lijkt op de sites waarnaar de links verwijzen.
 2. Inhoud:
  De inhoud van de door My American Shop gepubliceerde sites is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ze bevatten dan ook geen illegale of lasterlijke inhoud. Bovendien vertonen ze geen enkel karakter dat kan worden beschouwd als "misleidende reclame" in de zin van de volgende artikelen van de Nederlandse en Belgische consumentenwetgeving.

Adverteren op websites

Op onze sites kunnen advertenties worden weergegeven. Deze kunnen afkomstig zijn van externe bronnen (affiliatiebeheerplatforms van derden, Google®-advertenties, etc.) of worden beheerd door ons eigen advertentienetwerk. My American Shop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het "misleidende of agressieve" karakter van advertenties afkomstig van externe bronnen.

Wat betreft de advertenties die door My American Shop worden beheerd, behoudt deze laatste zich het recht voor om geen advertenties te verspreiden die duidelijk misleidend zijn in de zin van de artikelen van de Nederlandse en Belgische consumentenwetgeving.

Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Er is een speciale sectie gewijd aan ons gegevensbeschermings- en privacybeleid. Raadpleeg dit beleid op onze websites door te klikken op de rubriek "Privacybeleid en Cookiebeleid".

Hosting

Al onze websites worden gehost op Shopify-servers.

Klantenservice

De klantenservice van My American Shop kan enkel elektronisch worden gecontacteerd via hello@myamericanshop.com.